1550205265 เข้าชม : 166 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการเปิดหนังสือทำตามขั้นตอนในหนังสือช่วนสอนให้ผู้สูงอายุเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน