1547451367 เข้าชม : 104 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2562 บ้านตาดควัน ต.ป่าซาง และโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง วันที่ 12 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมที่ห่องสมุดสำหรับชาวตลาดที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเด็กมีความชื่นชอบและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการเล่นเกมสอยดาวแลกของรางวัล ระบายสีรูปภาพ ระบายสีปูนปาสเตอร์