1546851282 เข้าชม : 132 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางพิชญณ์ภัทร  ศรีประสิทธิ์ มอบหมายให้นายแสนศักดิ์  วันดี บรรณารักษ์ และนางสาวนุช  มั่นกุง ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบอ่านหนังสือออนไลน์สำหรับห้องสมุดประชาชน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเชียงของ  เพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัย